HÅLLBAR ORGANISATION

Vägen till en hållbar organisation är komplex och krokig. Den påverkas av stora strukturella förändringar i vår omvärld. Klimatfrågan är akut, digitaliseringen accelererar med tiden. Men hur påverkas organisationen, individerna inom organisationen och vår kultur när dessa stora frågor blivit en del av vardagen? Hur hanterar man den dagliga verksamheten och samtidigt har en plan och aktiviteter för hållbarhet på medel- och långsikt? Hur kan mitt team och jag som individ ta ett hållbarhetsansvar i vardagen? I vår kurs utgår resa till en hållbar organisation från dig som individ, vare sig du är chef eller medarbetare.