LEDARSKAP

Ledarskap för oss handlar om att leda och engagera andra människor för att uppnå organisationens mål. En god ledare är lyhörd och har en förståelse för hur grupper utvecklas och hur medlemmarna samverkar inom gruppen och mellan andra grupper.Tydlighet att kommunicera mål och krav till medarbetare, beställare och andra intressenter är också centralt. Förståelse för sin egen roll, retorik och konflikthantering är andra viktiga komponenter. Denna kurs vänder sig till dig som är chefer och informella ledare som vill lyfta sitt ledarskap till en nästa nivå.