OM OSS

 

Vi tillhandahåller kurser som leds av framstående och inspirerande kursledare med mångårig erfarenhet som har utbildat ett stort antal kursdeltagare genom åren. Genom att begränsa antalet deltagare (målet är 12-14) skapar vi dynamik och utrymme för deltagande i gruppen. Detta skapar engagemang och energi som gör att kursdeltagarna ska få ut maximalt av utbildningen.

Vi har ett transparent förhållningssätt och en öppen dialog med våra kursdeltagare och kursledare. Genom lyhördhet och dialog utvärderar och anpassar vi ständigt vårt kursutbud. Detta gör att vi kan erbjuda ett kursutbud i framkant som ger kursdeltagare personlig utveckling och ny energi i sin yrkesroll.

 

VÅR VISION
Vi vill stärka individer att känna glädje i att bidra.
- På så sätt skapar vi tillsammans ett bättre samhälle.

VÅR MISSION
Vi utvecklas tillsammans!

Kunskap - Du ska alltid få relevant kunskap från noga utvalda kursledare
Inspiration - Du ska alltid vilja och känna glädje i att omsätta dina kunskaper i praktiken
Omtanke - Vi ser alltid individers olikheter som en tillgång som bidrar